EHBO bij evenementen

    Home / EHBO bij evenementen

EHBO bij evenementen

Eerste Hulp EHBO en medische dienst bij evenementen in de regio Den Haag/ Haaglanden

EHBO dienst Den HaagHet Rode Kruis heeft decennia lange ervaring met het organiseren van eerste hulp en medische diensten bij evenementen. Van eerste hulp bij kleine evenementen tot aan de grootste evenementen van Nederland.  Van plaatselijke sporttoernooien tot zeer grote evenementen met honderdduizenden bezoekers. Samen met u nemen wij uw evenement door en maken een gedegen inzetplan EHBO dat past bij de vraag en waarmee u uw vergunningsaanvraag kunt doen bij een gemeente.  We hanteren de Handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen. U ontvangt een overzichtelijke offerte op basis van de kosten die wij denken te maken. Het Rode Kruis  is een erkende zorginstelling (WtZI), landelijk verstrekker en promotor van EHBO-certificaten en levert sinds 2016 Noodhulpteams bij grote calamiteiten. Uw evenement helpt ons kennis en materialen voor grote calamiteiten te onderhouden.

Getrainde en EHBO bike teamervaren EHBO’ers en medische professionals

Het Rode Kruis leidt haar eigen personeel op tot EHBO’ers met extra kennis en ervaring. Omdat het Rode Kruis ook actief is in de rampenhulpverlening hebben veel medewerkers extra opleidingen gevolgd en oefenen ze regelmatig met andere hulpdiensten. Speciaal voor grote inzetten zijn onze bike-teams zeer handig. Speciaal getraind door de politie komen ze snel ter plaatse en zetten de fiets in als afzetting. De inzetleiders en teamleiders op evenementen zijn zeer ervaren en volgen aanvullende trainingen in coördinatie tijdens de inzet.

EHBO tent en bikes staan klaar bij evenement

EHBO tent en bikes staan klaar bij evenement

Uitgebreid materiaal

Het Rode Kruis heeft een scala aan materiaal beschikbaar voor evenementen. Van speciale sportkoffers tot EHBO-tenten en voertuigen die speciaal zijn aangepast met brancards zodat deze als mobiele EHBO-post kunnen dienen. We gaan dus veel verder dan EHBO’ers met een EHBO-tas en kijken naar wat er echt nodig is. De post is altijd goed ingericht en herkenbaar zodanig. Waar nodig hanteren we zelf een calamiteitenvoorraad, bijvoorbeeld extra dekens voor als het weer omslaat.

De eigen verbindingsdienst verzorgt een portofoonnetwerk zodat alle hulpverleners ten alle tijden bereikbaar zijn. Voor inzet van het materiaal betaalt u een kleine vergoeding. Met deze vergoeding zorgen wij voor het onderhoud en de vervanging van de materialen.Graag laten wij u als organisator van een evenement weten wat het Nederlandse Rode Kruis  kan betekenen.

Ambulance en motor medische dienst voor snellle interventies. en overdracht aan de regionale ambulancediensten.

Medische Dienst bij evenementen

De landelijk opererende medische dienst van het Rode Kruis levert medische zorg bij evenementen. Aanvullend op onze eerste hulpverleners kunnen (gespecialiseerde) verpleegkundigen, artsen en chauffeurs worden ingezet om complexe hulpvragen te beoordelen en te behandelen. Er wordt gewerkt met diverse zorgniveaus, waaronder ambulancezorg , acute zorg en huisarts- en sportgeneeskundige zorg. Wij zijn geen EHBO-vereniging. Het Rode Kruis  is een erkende zorginstelling (WtZI), landelijk verstrekker en promotor van EHBO-certificaten en levert sinds 2016 Noodhulpteams bij grote calamiteiten. Vandaar dat we ook medische diensten kunnen en mogen leveren. Ambulancezorg als zodanig is formeel alleen toegestaan vanuit de Regionale Ambulancevoorzieningen, ambulancezorg is daarom alleen in zeer nauwe samenspraak te realiseren. Om ons niet voor te doen ambulancedienst hebben we ook geen ambulancekleuren. Ook dat is formeel voorbehouden.  Wel is het Rode Kruis officieel een hulpdienst die met optische en geluidsignalen mag rijden. We richten ons met name op sportartsen en (spoedeisende hulp) verpleegkundigen om de brug te slaan tussen zorg op het evenement en ALS (advanced life support) / ambulancezorg.