Inzetplan

Inzetplan

Het Rode Kruis in de regio Haaglanden is in staat om de EHBO bij uw evenement voor te bereiden conform de landelijke richtlijnen evenementenhulp van GHOR Nederland. Bij evenementen boven de 5.000 deelnemers maken we voor u een compleet inzetplan EHBO waarmee de gemeente genoeg gegevens heeft voor uw evenementenvergunning.

U kunt denken aan een inzetplan EHBO met onder meer:

  • Voorstel voor EHBO locaties, aantal hulpverleners en aantal posten
  • Vereisten aan EHBO’ers en andere hulpverleners kwa deskundigheid ( EHBO biker, EHBO bij drugs en uitgaan, Wandelletsel, Certificaat Evenementhulpverlener)
  • Vereisten aan voorzieningen op de EHBO-posten
  • Aanrijroutes hulpdiensten
  • Voorstel voor maatregelen ter voorbereiding op eventuele onverwachte calamiteiten
  • Communicatielijnen op het evenement vanaf melding tot inzet van personeel (portofoon en verbindingsnetwerk)
  • Psychosociale opvang voor vrijwilligers EHBO
  • Telefoonlijsten en route informatie naar ziekenhuizen, huisartsen, tandartsen e.d. in de buurt van het evenement

Documentatie

Wilt u weten waar uw evenement aan moet voldoen bekijk de landelijke richtlijn GHOR

Handreiking geneeskundige advisering publieksevenementen

Bijlage I GHOR standaardadvies voor evenementen